Sườn thăn lưng bò ủ 30 ngày (Dry Aged Tomahawk 30 days)

SKU: BEEF_01
Price 315,000
image
Product
Price
Quantity