Sườn thăn bò ủ 30 ngày (Dry Aged Bone in Rib Eye Steak 30 days)

SKU: BEEF_05
Price 319,000
image
Product
Price
Quantity