Thăn lưng bò có xương ủ 30 ngày (Dry Aged Bone-in striploin steak 30 days)

SKU: BEEF_04
Price 305,000
image
Product
Price
Quantity